انواع تایل آلومینیومی

تایل آلومینیومی دارای انواع مختلفی می باشد که برحسب نوع اجرا به انواع سازه نمایان و سازه پنهان تقسیم می شوند و هر کدام دارای خصوصیات خاصی می باشد و در فضاهای مختلف با کاربردهای مختلف قابلیت اجرا دارند. قیمت تایل آلومینیومی بر حسب سیستم اجرایی آن متفاوت می باشد و دارای ابعاد مختلفی می باشد که قابلیت ترکیب با یکدیگر را دارا می باشد.

تایل سپری نمایان

تایل آلومینیومی با سازه سپری نمایان

تایل سازه پنهان

تایل آلومینیومی با سازه مخفی

بانیان نمای کیش

شرکت بانیان نمای کیش

نمایندگی انحصاری فروش ورق کامپوزیت

ALCOPANEL کره جنوبی در ایران

---

مشاوره ، طراحی و اجرای انواع نمای خشک

---

مشاوره ، فروش ، طراحی و اجرای سقف کاذب

اطلاعات تماس

دفتر هماهنگی تهران

392  777    88 - 021

688  0  66  88 - 021

96  25  66  88 - 021

898   73   888 - 021