جزئیات اجرای نمای سرامیک خشک

نقشه و جزئیات اجرایی نمای سرامیک خشک

نقشه ها و جزئیات اجرای نمای سرامیک خشک با فرمت های مختلف جهت رویت شما بازدیدکننده گرامی بشرح زیر می باشد.
نقشه برش افقی نمای سرامیک خشک
نقشه برش افقی نمای سرامیک خشک
نقشه برش افقی نمای سرامیک خشک

برش مقطع افقی

نقشه برش افقی نمای سرامیک خشک
نقشه جزئیات مقطع افقی نمای سرامیک خشک
نقشه جزئیات مقطع افقی نمای سرامیک خشک

جزئیات مقطع افقی

نقشه برش افقی نمای سرامیک خشک
نقشه برش مقطع عمودی نمای سرامیک خشک
نقشه برش مقطع عمودی نمای سرامیک خشک

برش مقطع عمودی

بانیان نمای کیش

شرکت بانیان نمای کیش

نمایندگی انحصاری فروش ورق کامپوزیت

ALCOPANEL کره جنوبی در ایران

---

مشاوره ، طراحی و اجرای انواع نمای خشک

---

مشاوره ، فروش ، طراحی و اجرای سقف کاذب

اطلاعات تماس

دفتر هماهنگی تهران

392  777    88 - 021

688  0  66  88 - 021

96  25  66  88 - 021

898   73   888 - 021

دفتر  جزیره  کیش

248   31   444 - 076